با حضور استاندار يزد؛


نشست هم انديشي هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان با حضور «محمدعلي طالبي» استاندار يزد و «عباس حيدري» مديركل حوزه استاندار برگزار و برنامه هاي اين شورا در سال آينده تبيين شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،در نشست هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان با استاندار يزد گزارش فعاليت هاي شوراي هماهنگي در موضوعات مختلف از جمله كميته اطلاع رساني ستاد سفر ارائه و برنامه هاي پيش رو تشريح شد.
استاندار يزد با قدرداني از اقدامات صورت گرفته در تقويت روابط عمومي هاي استان بيان كرد:روابط عمومي از موثرترين و نزديك ترین واحدهاي سازماني به مديريت مجموعه است و دوستاني كه در اين عرصه فعاليت مي كنند تمام  تلاش خود را براي تعالي سازمان و تسهيل جريان خدمت به مردم متمركز كنند.
«محمدعلي طالبي» افزود:فرصتي در شوراي اداري استان پيش بيني مي شود تا شيوه هاي همكاري،رويكردهاي لازم و اهداف در نظر گرفته شده براي تعالي بخشي به روابط عمومي ها از سوي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان تبيين شود.
طالبي بر تشكيل جلسات هدفگذاري شده و نتيجه بخش تاكيد و خاطرنشان كرد:اين شورا بايد با انگيزه و ايده هاي نو به تقويت جايگاه تخصصي و به كارگيري ظرفيت هاي مختلف براي ارتقا برنامه هاي هدف اقدام نمايد.


* تبديل شوراي هماهنگي روابط عمومي ها به يك رسانه قدرتمند


مديركل روابط عمومي استانداري يزد نيز در اين جلسه با اشاره به در حال اجرا بودن 8 بند از سند شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان گفت:موضوعاتي از جمله استمرار بخشي به فعاليت پرتال خبر،تقويت آراستگي پرسنل، ساماندهي تبليغات محيطي،بررسي صلاحيت و گزينش كارشناسي نسبت به انتصاب هاي صورت گرفته در اين حوزه از جمله برنامه هاي تحقق يافته در سال جاري است.
«علي صالحي»  فعاليت هاي شاخص آموزشي ،رفاهي و هويت بخشي صورت گرفته در حوزه روابط عمومي را زمينه مناسبي براي اثرگذاري بدنه روابط عمومي در موضوعات مختلف دانست و افزود:تبديل شوراي هماهنگي روابط عمومي ها به يك رسانه قدرتمند از هدفگذاري هاي مهم اين شورا در سال آينده محسوب مي شود.
صالحي در پايان بيان كرد:در تلاشيم با تجميع ظرفيت ها و تقويت همكاري از سوي روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف بتوانيم در مسير تقويت توان و ايفاي نقش چشمگير روابط عمومي ها در استان گام برداريم.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :