استاندار يزد:

شوراي استان به سمت ايجاد همگرايي در توسعه متوازن حركت كند/ نگاه كلان و گفتمان مشترك پشتوانه حل مشكلات بين بخشي


«محمدعلي طالبي» بر نگاه كلان و گفتمان مشترك به عنوان پشتوانه حل مشكلات بين بخشي اشاره و گفت: شوراي استان به سمت ايجاد همگرايي در توسعه متوازن حركت كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،در ديدار و نشست هم انديشي اعضاي شوراي استان با استاندار يزد بر موضوع بازتعريف جايگاه شوراي استان بر محور كلان نگري، تصميم سازي و ایجاد همگرايي برای حرکت به سمت توسعه متوازن   تاكيد شد.
استاندار يزد بيان كرد:جايگاهي فراتر از شوراهاي شهر و روستا در زمينه ايجاد هم افزايي و انسجام بخشي به فعاليت ها براي شوراي استان متصور هستيم و انتظار مي رود رويكرد ها به سمت تقويت مشاركت مردم و دولت براي پيشبرد مناسبات مشترك جهت دهي شود.
« محمدعلي طالبي» افزود:حضور شوراي استان در شوراي برنامه ريزي و ساير جلسات تصميم ساز با جايگاه تشريفاتي معنايي ندارد و بايد ماموريت اثرگذاري و ايفاي نقش كاربردي در درون شورا تعريف و به سمت ايجاد همگرايي در توسعه متوازن حركت كند.
طالبي به جايگاه فرهنگ سياسي و تكيه بر اصل مشاركت در تقويت جايگاه شوراها اشاره و خاطرنشان كرد:لازم است افرادي كه به شوراهاي شهر و روستا ورود پيدا مي كنند جايگاه شوراها را با رفتار،تصميم ها و سطح فعاليت مناسب ارتقا دهند و زمينه را براي حضور چهره هاي شاخص و تاثيرگذار فراهم سازند.
وي اظهار داشت:در آموزه هاي دين اسلام به اصل شورا و مشورت تاكيد شده است اما هنوز نتوانسته ايم اين موضوع را به ساختار اصلي در جامعه و جريان توسعه تبديل كنيم؛بنابراين ضروريست شوراي استان در ساختاري جديد بر مباحث كلان تمركز كند.


*جايگاه شورا باوري در مديريت استان/اعضاي شوراهاي شهر و روستا از فعاليت انفعالي فاصله بگيرند

 

استاندار يزد گفت:در مديريت استان شورا باوري وجود دارد و شوراها از اين فرصت براي كمك به حل موضوعات بين شهرستاني و استان از جمله آب،محيط زيست،اشتغال و توسعه متوازن به بهترين شكل ممكن استفاده كنند و در تقويت ارتباط دولت ،شوراها و مردم بكوشند.
عالي ترين مقام اجرايي استان يادآورشد:هيئت هاي تطبيق فعاليت و عملكردي شفاف داشته باشند و فرمانداري ها نيز نهايت همكاري با شوراها را مورد توجه قرار دهند مگر در مواردي مغاير قانون كه بايد به صورت جدي مورد توجه و اصلاح شود.
طالبي بيان كرد:برخي از اعضاي شورا در ابتدا برنامه ها و وعده هايي را مطرح مي كنند كه متاسفانه به مرور درگير حاشيه ها و ساير موضوعات مي شوند و از هدف اصلي خود غافل مي مانند،اعضاي شورا نسبت به گذر زمان و از دست رفتن فرصت ها حساس باشند و از انفعالي عمل كردن در برخي موضوعات فاصله بگيرند.

وي افزود:شوراهاي شهرهاي مختلف با محوريت شوراي استان مسائل شاخص و نيازمند ساماندهي را اولويت قرار دهند و با اراده جمعي و با تيكه بر زبان،فرهنگ و اعتقادات مشترك موضوعاتي از جمله تقسيمات كشوري و محدوده شهرها را به شكل روشن مشخص و حل و فصل نمايند.
استاندار يزد در پايان خاطرنشان كرد:با رويكرد كلان نگري،هم انديشي،تصميم سازي و ورود شوراي استان و ساير اعضاي شوراهاي شهر و روستا به عنوان بازوي پرتوان مردم و جامعه محدوديتي براي برگزاري جلسات و زمينه سازي براي تقويت همكاري ساير بخش ها با شوراها در استان وجود ندارد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :