برگزاری همایش معاونان سیاسی، امنیتی سراسر کشور


هشتمین همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مدیران کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری‌های سراسر کشور به صورت ویدیوکنفرانس برگزار و ‌بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، این همایش با حضور ویدیوکنفرانسی "جمال عرف" معاون سیاسی وزارت کشور، معاو‌نان سیاسی، امنیتی سراسر کشور و در استان یزد با حضور "احمد تر‌حمی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در استانداری برگزار شد.
در این همایش ‌ضمن بررسی و مرور مصوبات همایش ‌قبل، مولفه های مشارکت افزایی در انتخابات با ارائه مطالب معاو‌نان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها آسیب‌شناسی و بررسی و ‌بر مشارکت حداکثری مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ تاکید گردید.

★خبرنگار: مجید وفایی شاهی★

★عکس: حمید با‌ختر★


آدرس کوتاه :