برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار یزد


ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، در این نشست که با حضور اعضای ستاد و نمایندگان بخش خصوصی  استان در سالن حمیدیا استانداری برگزار شد، مسائل مربوط به احداث شهرک صنعتی بخش خصوصی در خاتم، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آدرس کوتاه :