معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی بازدید و از نزدیک در جریان امور مربوط به چگونگی نحوه ورود کالا، چیدمان و روند تشکیل پرونده های کالاهای قاچاق قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «احمد ترحمی» در جریان این بازدید ضمن گفتگو با تنی چند از صاحبان کالاهای توقیفی که برای مراحل اداری به انبار مراجعه نموده بودند، از نزدیک در جریان امور مربوط به گردش مراحل اداری پرونده های واصله تا مراحل نهایی و ارسال به مراجع قضایی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این بازدید ضمن تأکید به رسیدگی پرونده های مظنون و به قاچاق و رعایت همه موازین قانونی خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر پرونده های سنواتی و کالاهای دارای حکم ضبط قطعی با رعایت قانونی متهمین شد.
آدرس کوتاه :