مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری:


با حضور مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری یزد وضعيت شركت تعاونی دهياری ‌های بخش زارچ شهرستان يزد بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش زارچ با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، بخشدار، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش زارچ در محل دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری برگزار شد.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری در اين نشست ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات با اشاره به ابلاغ «شيوه‌نامه بازديد و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها» از سوي دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، گفت: دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری ششمين نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني‌ها را به نظارت بر عملكرد شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش زارچ اختصاص داده است.
«محمد يارمند» در اين نشست با اشاره به اينكه هدف از تشكيل شركت تعاوني دهياري‌ها درآمدزايي، خودكفايي، كاهش هزينه‌هاي اجرايي، افزايش كيفيت فني پروژه‌ها و به طور كلي مشاركت دهياري‌ها در بخش‌هاي عمراني و خدماتي است؛ بر واگذاري پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري دهياري‌ها به شركت تعاوني دهياري‌ها تأكيد كرد.
‌وی كاهش هزينه‌ها، بازگشت سرمايه به چرخه اعتبارات دهياري‌ها، مشاركت مردم و ايجاد اشتغال پایدار براي افراد بومي را از نتايج اين كار دانست.
يارمند همچنين با بيان اينكه نبايد همه اعتبارات دهياري‌ها معطوف به مرمت و بهسازي معابر گردد، افزود: شركت تعاوني دهياري‌ها بايد در كنار فعاليت‌هاي عمراني مانند بهسازي معابر، تعريض و جدول‌سازي معابر و احداث ساختمان‌هاي مورد نياز، با اخذ نظر‌های كارشناسي در حوزه‌هاي كشاورزي، دامداري، دفع بهداشتي پسماند روستاها، مبلمان روستايي، گردشگري، فرهنگي، اقتصادي و سرمايه‌گذاري نيز فعاليت جدي و هدفمند داشته باشند.
گفتنی است در اين نشست ضمن ارائه گزارشي از عملكرد شركت تعاوني مذكور از سوي هيئت مديره شركت، در خصوص انتظام و روند شفاف‌سازي امور مالي و حسابرسي، وضعيت فعلي شركت و نيز چشم‌انداز آينده و طرح‌ها و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري بحث و تبادل نظر انجام شد.
 


آدرس کوتاه :