پیگیری مسائل و مشکلات دستگاه های استان در حوزه دیوان محاسبات در نشست استاندار یزد با رئیس این مجموعه


استاندار یزد در نشست مشترک با رئیس دیوان محاسبات کشور، مسائل و مشکلات دستگاه های استان در این حوزه را موارد پیگیری قرار داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در جریان سفر یکروزه خود به تهران  با دکتر بذرپاش؛ رئیس دیوان محاسبات کشور دیدار و گفتگو کرد.
بحث و تبادل نظر  در خصوص مسائل دستگاه های مختلف در این حوزه از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است در پایان این نشست، رئیس دیوان محاسبات کشور دستورات لازم را برای پیگیری رفع این مسائل و مشکلات صادر کردند.
آدرس کوتاه :