استاندار یزد در مراسم کلنگ زنی مدرسه خیری شهوازیان عنوان کرد :


استاندار یزد با بیان اینکه نیاز کشور به خیرین و سرمایه های اجتماعی اینچنینی فراتر از امر مدرسه سازی است، عنوان کرد: خوشبختانه در تمامی موضوعات شاهد اثر گذاری خیرین هستیم و همچنین فراتر از مدرسه سازی، بسیاری از کارهای عام المنفعه با حضور و مشارکت خیرین صورت گرفته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در مراسم کلنگ زنی مدرسه خیری شهوازیان که با حضور این خیر ارجمند و جمعی از مسئولین استان برگزار شد، با تشکر از اقدامات خیرخواهانه جناب شهوازیان و خانواده گرانقدر ایشان عنوان کرد: با توجه به نیازهای دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت استان، امیدواریم اقدامات خیرخواهانه خیرین یزدی در این حوزه ها ادامه داشته باشد.
دکتر طالبی عنوان کرد: ما به عنوان دولت در کنار انجام وظایف خود در این حوزه ها، فضایی را فراهم میکنیم تا خیرین مدرسه ساز استان بتوانند اقدامات خود را به خوبی سامان دهند.
دکتر طالبی با بیان اینکه نیاز ما به خیرین و سرمایه های اجتماعی اینچنینی فراتر از مدرسه سازی است، افزود: خوشبختانه در تمامی موضوعات شاهد اثر گذاری خیرین هستیم و همچنین  فراتر از مدرسه سازی، بسیاری از کارهای عام المنفعه با حضور و مشارکت خیرین صورت گرفته است.
وی افزود: در بحران کرونا و با حضور خیرین و کمک های آنها، بسیاری از مشکلات و مسائل فرا روی کادر بهداشت و درمان و خانواده های آسیب پذیر مدیریت و برطرف شد.
استاندار یزد در انتها با بیان اینکه تلاش خیرین در زمینه تولید و ایجاد اشتغال حرکتی خیرخواهانه است عنوان کرد: تلاش هایی که برای رونق صنعت انجام می‌شوند ماهیتاً اقداماتی ارزشمند بوده و  تولید کنندگان ایثارگرانه سرمایه خود را در اختیار کشور قرار داده اند.


آدرس کوتاه :