با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد نظارت میدانی بر نحوه هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اداره کل ورزش و جوانان استان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، "فخر السادات خامسی ‌هامانه" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه "مسعود شریعتی" مدیرکل ورزش و جوانان استان، در سالن ورزشی منطقه حسن آباد یزد حضور یافت و درجریان نحوه هزینه کرد اعتبارات سرمایه ای این اداره ‌کل قرار گرفت.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اداره كل ورزش و جوانان استان با بررسی، ارائه پیشنهاد و تخصیص و جذب اعتبار دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، از محل تملک دارایی های سرمایه ای و از طریق سازمان امور اجتماعی کشور در جهت رفع محرومیت و توسعه مناطق حاشیه ای یزد اختصاص یافته است.
خرید دروازه فوتسال، پایه سقفی بسکتبال، پایه والیبال، میز شطرنج، میز تنیس، میز فوتبال دستی، پایه دارت و دارت حرفه ای، ساخت و تجهیز زمین چمن مصنوعی و تجهیز زمین ساحلی سالن ورزشی حسن آباد از اقدامات صورت گرفته از محل این اعتبارات است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همچنین از دیگر بخش های این ورزشگاه بازدید و وضعیت ورزشگاه و تجهیزات آن را بررسی کرد و ابراز امیدواری نمود تا با تخصیص این اعتبارات و توسعه امکانات مناطق حاشیه ای موجبات توسعه و رفع محرومیت این مناطق فراهم گردد و شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق باشیم.
گفتنی است مبلغ 16 میلیارد ریال جهت تجهیز 11 زمین چمن مصنوعی و مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات ورزشی در مناطق حاشیه نشین و محروم استان صرف شده است.


آدرس کوتاه :