به ریاست استاندار یزد برگزار شد :

نشست شورای حفاظت منابع آب استان


نشست شورای حفاظت منابع آب استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر  طالبی در نشست شورای حفاظت منابع آب که با حضور ویدیو کنفرانسی مدیران مربوطه در استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت همکاری برای نصب کنتورهای هوشمند و خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی عنوان کرد:  باید بررسی های فنی لازم برای استخراج چالش های احتمالی این خاموشی برای کشاورزان صورت گیرد تا شاهد خسارت به آنها نباشیم.
وی افزود: در صورتی که نتایج این بررسی فنی حاکی از نبود مشکل خاموشی چاه های کشاورزی در زمستان برای کشاورزان باشد، شاهد استقبال آنها از نصب کنتورهای هوشمند خواهیم بود.
استاندار در انتها بر پیگیری تصویب طرح سازگاری با کم آبی در استان تاکید کرد.


آدرس کوتاه :