مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خواستار شد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در نخستین کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان مهریز خواستار مشارکت دستگاه های این شهرستان در تدوین و اجرای طرح های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان مهریز گفت: نگاه به شهرستان مهریز اینگونه است که میان دستگاه ها و مسئولان این شهرستان همدلی وجود دارد.
"فخرالسادات خامسی هامانه" ضمن تأکید بر اینکه حل مشکلات حوزه اجتماعی نیازمند مشارکت های بین بخشی است، تصریح کرد: لازم است طرحی جامع برای حل معضلات اجتماعی با رویکرد هم افزایی بین دستگاهی در شهرستان مهریز تدوین و اجرا شود.
وی گفت: باید در میان مدیران و متولیان امر دغدغه اجتماعی ایجاد کرد تا این مهم در سطح جامعه ساری و جاری شود؛ چراکه هنوز آنطور که باید، مردم در جریان حساسیت آسیب های اجتماعی قرار نگرفته اند.
خامسی ‌هامانه با تأکید بر انجام کارهای فوق العاده در شهرستان ها، ادامه داد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همه تلاش خود برای جذب اعتبارات طرح های مشارکتی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان ها به ویژه شهرستان مهریز را به کار می گیرد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد در بطن فعالیت های اجتماعی، تصریح کرد: حتما پتانسیل یازده سمن مجوزدار شهرستان مهریز برای دغدغه سازی مسائل اجتماعی در شهرستان در دستورکار دستگاه ها قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اولویت کاری این اداره کل را پنج آسیب نگران کننده با اولویت مناطق حاشیه نشین، آسیب دار و آسیب خیز و مناطق حاد و بحرانی بیان کرد.
خامسی هامانه از دستگاه های اجتماعی و فرهنگی شهرستان مهریز خواستار شد تا آسیب های شاخص شهرستان را در قالب طرح و برنامه به دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ارائه دهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر انعقاد تفاهم نامه های مشارکتی برای حل آسیب های اجتماعی تاکید کرد و در خصوص اجرای برنامه های اجتماعی، خواستار افزایش تعامل مدیران شهرستانی با ادارات کل شد.
خامسی هامانه در پایان تصریح کرد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منتظر ارائه طرح ها و برنامه های کاهش آسیب شهرستان مهریز در راستای فاکتور فوق العاده بودن می باشد.
فرماندار مهریز نیز در نخستین کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان مهریز خواستار شناسایی معضلات اصلی شهرستان برای ترسیم نقشه راه کاهش آسیب های اجتماعی این شهرستان شد.
"رضا زارع زاده مهریزی" تصریح کرد: ملاک ارزیابی دستگاه های شهرستان مهریز نحوه و میزان جذب اعتبارات حوزه اجتماعی و جلب مشارکت سازمان های مر‌دم نهاد در اجرای برنامه های اجتماعی فرهنگی خواهد بود.


آدرس کوتاه :