ضرورت کار کارشناسی در شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری استان یزد


سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری یزد بر ضرورت کار کارشناسی در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بر مبنای محورهای توسعه متوازن تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "مصطفی سالاری" سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ‌اظهار کرد: باید در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای محورهای توسعه متوازن استان توسط دستگاه‌های اجرایی کار کارشناسی انجام شود.
سالاری ادامه داد: لازم است همه دستگاه‌های اجرایی استان در راستای ایجاد اشتغال لازم برای سرمایه‌گذاری بسترسازی کنند.
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری همچنین درخصوص مشوق‌های ملی و استانی، گفت: دستگاه ‌های اجرایی استان باید همه بسته های تشویقی را از راه‌های مختلف به اطلاع متقاضیان برسانند.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★


آدرس کوتاه :