حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در مراكز شتاب دهنده دانشگاه يزد


معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با حضور در مركز نوآوري و فناوري دانشگاه يزد از شتاب دهنده هاي فعال در اين مجموعه بازديد و به گفت و گو با جوانان پرداخت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه 24 ارديبهشت ماه، « سورنا ستاري» معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در ادامه برنامه هاي سفر خود به يزد با حضور در مركز نوآوري و فناوري دانشگاه يزد از شتاب دهنده هاي فعال در اين مجموعه بازديد و ضمن گفت و گو با جوانان بر استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود در دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي براي توسعه فضاي نوآوري تاكيد كرد.
در اين بازديد كه « محمدعلي طالبي» استاندار يزد نيز حضور داشت، رويكرد و هدف گذاري مركز نوآوري و فناوري دانشگاه يزد كه راهبري بخش هاي مختلفي از يك زنجيره فناوري را عهده دار است تشريح و گزارشي از توانمندي و فعاليت واحدهاي مختلف ارائه شد.
لازم به ذكر است اين زنجيره فناوري در دانشگاه يزد با در كنار هم قرار گرفتن كارگاه نوآوري،مراكز شتاب دهنده و مركز رشد فناوري (شركت هاي فناور و دانش بنيان) با عنايت به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قالب مركز نوآوري و فناوري تشكيل شده است.

تصاوير اين بازديد را در ادامه ببينيد:


*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :