توسعه ظرفیت های کشاورزی یزد با رویکرد توجه به صادرات محصولات


استاندار یزد با اشاره به طرح پیشنهادی جایگزینی صادرات محصولات کشاورزی به جای صادرات نفت که در کارگروه رفع موانع جهش تولید کشور به تصویب رسیده است، گفت: در مسیر اجرای این طرح باید ظرفیت های استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی با نگاه به صادرات، به کار گرفته شود،.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان که با حضور ویدیو کنفرانسی اعضا و به منظور بررسی طرح پیشنهادی جایگزینی صادرات محصولات کشاورزی به جای صادرات نفت که در کارگروه رفع موانع جهش تولید کشور به تصویب رسیده است، برگزار شد، گفت: باید اهداف و نتایج مورد انتظار از اجرای این طرح در نظر گرفته و متناسب با آن ها، نظرات اصلاحی از سوی استان عنوان شود.
وی با بیان اینکه در مسیر اجرای این طرح باید ظرفیت های استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی با نگاه به صادرات، به کار گرفته شود، اظهارداشت: در راستای اجرای این در وهله اول باید تولید محصولات کم آبخواه با ارزش افزوده و توجیه اقتصادی بالا مورد توجه قرار گرفته تا ضمن باز کردن بازارهای جدید صادراتی به روی استان، شاهد ارز آوری مناسبی برای استان باشیم.
دکتر طالبی در ادامه به برخی آسیب های پیش روی کشاروزان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طرح مذکور باید با پیش بینی مناسب، از آسیب هایی که ممکن است در فرآیند صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود، جلوگیری کند.
استانداریزد ضابطه مند کردن قوانین و مقررات مربوط به تولید و صادرات و تعیین تکلیف نقش کشاورز، صادرکننده، دولت و بخش خصوصی در مواجه با شرایط مختلف را از مزایای اجرای طرح جایگزینی صادرات محصولات کشاورزی به جای صادرات نفت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح مذکور بخشی از ضعف ها و کمبود های موجود در زمینه صادرات محصولات کشاورزی برطرف می شود، تصریح کرد: با این ظرفیت و نگاه می توان به دنبال تقویت این طرح، ارائه نقطه نظرات اصلاحی و در نهایت تصویب نهایی آن بود.
دکتر طالبی اظهارداشت: به نظر می رسد استان یزد با توجه به ظرفیت های خوبی که دارد، بتواند با اجرای این طرح، حداکثر بهره برداری را در زمینه صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد.
وی در انتها تاکید کرد که باید از ظرفیت های این طرح برای رفع کاستی های حوزه کشاورزی استان بهره گرفت.


آدرس کوتاه :