معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد مطرح کرد:

تعیین تکلیف بیش از ۶۰۰ قطعه زمین ‌دولتی واگذاری شده در سال‌های گذشته


معاون عمرانی استاندار از تعیین تکلیف ۶۰۰ قطعه اراضی دولتی واگذار شده در سال‌های گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: از دستاوردهای مهم دولت در سال جهش تولید در استان یزد تهیه بانک اطلاعاتی از ‌زمین های دولتی واگذار شده برای اجرای طرح‌های غیر کشاورزی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌"محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ‌گفت: سال گذشته تهیه بانک اطلاعاتی و تشکیل سامانه اراضی دولتی در دستورکار قرار گرفت و در اوایل سال جاری سامانه و بانک اطلاعاتی مذکور تکمیل گردید.
صادقیان ‌اظهار کرد: با استفاده از این بانک اطلاعاتی لیست اراضی واگذار شده در هر شهرستان احصا شد و با دستور استاندار محترم کمیته ای در هر شهرستان تشکیل گردید و همه اراضی مورد پایش قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: تا مرداد ماه سال جاری بیش از ۶۰۰ قطعه زمین واگذار شده که دارای پیشرفت مناسبی نیستند، شناسایی گردیده و جهت تعیین تکلیف به کمیته ماده ۳۳ جهت خلع ید و تعیین تکلیف ارسال شده است.
وی افزود: از دستاوردهای مهم دولت در سال جهش تولید در استان یزد تهیه بانک اطلاعاتی از ‌زمین های دولتی واگذار شده برای اجرای طرح‌های غیر کشاورزی است.
صادقیان گفت: ‌در سال جهش تولید و در راستای ایجاد اشتغال باید از ظرفیت مناسب این اراضی که در سال‌های گذشته واگذار شده است و دارای همه مجوزهای مربوطه هستند، استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان تصریح کرد: در صورتیکه متقاضیان اقدامی انجام نداده اند، زمین از آنها پس گرفته و این زمین ها به همراه تمام مجوزهای مربوطه به متقاضیان جدید که آماده سرمایه‌گذاری هستند واگذار خواهد شد.

★‌خبرنگار: مجید وفایی شاهی★


آدرس کوتاه :