از سوی استاندار یزد ابلاغ شد؛


از سوی استاندار یزد برنامه حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در استانداری به منظور پاسخگویی به تلفن ۱۱۱ سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) به مدیران کل و روسای دستگاه های اجرایی استان، مدیران کل استانداری، فرمانداران و شهرداران مرکز شهرستان ها ابلاغ گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،
متن کامل نامه استاندار یزد در این رابطه به شرح زیر است:
مدیران کل و روسای محترم دستگاههای اجرایی استان مدیران کل محترم استانداری
فرمانداران محترم
شهرداران محترم مرکز شهرستان ها
سلام علیکم
به منظور بهره گیری کامل از ظرفیت های استانی و برقراری ارتباط نزدیک مردم با مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و ارتقاء پاسخگویی همراه با تکریم و حفظ کرامت انسانی متقاضیان و به استناد بندهای ٨-۳ ‌و ٨-‌۴ نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (موضوع تصویب نامه شورای عالی اداری) ضمن تاکید بر انجام برنامه ملاقات عمومی روزهای یکشنبه، به پیوست برنامه حضور مدیران کل در استانداری برای پاسخگویی به تلفن ۱۱۱ ‌سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) ارسال می گردد.
‌شایسته است ضمن رعایت دقیق مفاد نامه سرپرست محترم اداره کل بازرسی، نظارت بر ارزیابی عملکرد مرکز ارتباطات مردمی ریاست محترم جمهوری، گزارش عملکرد را به صورت فصلی در قالب فرمت های تعیین شده جهت بهره برداری به دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ارسال نمایید.
آدرس کوتاه :