در نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا به ریاست استاندار صورت گرفت:


نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که با حضور ویدیو کنفرانسی فرمانداران استان و اعضای ستاد، به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان و نحوه اجرای آخرین مصوبات ستاد استانی کرونا، برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که با حضور ویدیو کنفرانسی فرمانداران استان و اعضای ستاد، به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان و  نحوه اجرای آخرین مصوبات ستاد استانی کرونا، در سالن کوثر استانداری برگزار شد، عنوان کرد: پس از قرار گرفتن استان در شرایط هشدار، با تشکیل جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا و تدوین  برنامه بازرسی جامع و اجرای آن  در سطح استان و نیز همکاری خوب مردم، مدیریت موثری برای خروج از این شرایط اعمال شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت و رفتار بیماری کرونا ناپایدار بوده و نمی‌توان هیچگونه پیشینی ای از آینده داشت، افزود: با اینحال موضوع قطعی این است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم تاثیر بسیار زیادی بر مدیریت این بیماری خواهد داشت و به همین دلیل باید این راهبرد را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه  بازرسی از ادارات و مراکز مختلف باید با جدیت دنبال شود و فرمانداران با نظارت بر عملکرد تیم های بازرسی، شرایط اطمینان بخشی را برای مردم ایجاد کنند، افزود: زمینه ها و اقدامات لازم برای بازرسی بیشتر و دقیقتر بر مراکز صنعتی و واحدهای کارگری از سوی اداره کل کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صمت انجام شود.


آدرس کوتاه :