استاندار یزد:


«محمدعلی طالبی» بر توسعه تجارت یزد با تکیه بر سابقه تاریخی و دانش روز تاکید کرد و گفت: استان یزد با توجه به سرمایه انسانی و توان مدیریتی به پایلوت کشوری در تفویض اختیارات ملی به ویژه در فعالیت های اقتصادی تبدیل شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،استاندار یزد در دوازدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار شد بر ایفای نقش موثر فعالان اقتصادی در توسعه استان تاکید و بیان کرد:امید است در نشست های آینده نیز  با حضور مسئولان استانی و ملی فرصت های بیشتری برای طرح چالش های  اقتصادی و هموارسازی مسیر توسعه استان فراهم آید.
«محمدعلی طالبی» افزود:با توجه به چالش های اقتصادی و صنعتی استان، در مسیر پیش رو  به حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت نیاز داریم زیرا لازم است با توجه به ویژگی های یزد و مشکلات در حوزه مهاجرت و تامین آب به سمت صنایع های تک و دانش بنیان حرکت کنیم.
طالبی خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه ایجاد اشتغال نیز داریم و بخشی از اشتغالی که در استان به وجود آمده است برای اقشار با تحصیلات بسیار پایین و یا برای اتباع بیگانه بوده  که موجب  تقویت مهاجرت به استان شده است و در این راستا نیز تغییر جهت در رویکرد اشتغال زایی ضرورت دارد.
وی اظهار داشت:با توجه به سابقه دیرینی که استان یزد در حوزه تجارت سنتی و مدرن دارد،موضوع فعال سازی بندر خشک و ظرفیت تجارت الکترونیک که زیرساخت های بسیار خوبی با وجود افراد متخصص در استان فراهم آورده است حمایت ها و همکاری در سطح ملی برای توسعه تجارت نیز فراهم شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان گفت: استان یزد از  سرمایه انسانی و ظرفیت های اقتصادی متنوعی برخوردار است و این توان را دارد که اگر از سوی مرکز و توسط وزارت خانه های متعدد با تفویض اختیاراتی که به استان حتی به صورت پایلوت در کشور داده می شود،بتواند به شکلی موثر ایفای نقش نماید.
طالبی  با تاکید اهمیت تفویض اختیار در صدور مجوزهای دهگانه و اختیارات شورای عالی معادن در پایان یادآور شد: اگر اعتماد به استان یزد در این زمینه صورت گیرد ما نیز با اتکای به سرمایه های  استان برای تحقق بهترین وضعیت تلاش می کنیم و امیدواریم با توجه به روحیه دلسوزانه و پرتلاش وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت دستورات وی در سفر به استان یزد راهگشا باشد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :