معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار مطرح کرد:

اداره‌کل بیمه سلامت استان یزد‌، یکی از دستگاه‌های برتر در جلب حداکثری رضایت‌مندی مراجعان


معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار یزد با حضور در اداره کل بیمه سلامت از روند ارائه خدمات به مراجعان و مردم در این دستگاه بازدید کرد.

 به گزارش ‌اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "احمد تر‌حمی" معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار در این بازدید با اشاره به تاثیر فعالیت اداره کل بیمه سلامت استان در کاهش دغدغه های مردم از هزینه های سنگین درمانی، گفت: اداره کل بیمه سلامت در جلب رضایت مشتریان و مراجعین موفق عمل کرده و به‌عنوان یکی ازدستگاه های برتر در استان شناخته شده است.
وی در ادامه با تشکر از پرسنل شاغل در این اداره کل، ‌خاطرنشان کرد: بیمه سلامت نقطه اتکای مردم و نوید بخش امید به زندگی در جامعه ‌است.
ترحمی افزود: بیمه سلامت توانسته است به معنی واقعی سخن مقام معظم رهبری را که فرموده‌اند: "اگر کسی بیمار شد جز رنج مریضی رنج دیگر‌ی نداشته باشد"، را محقق کرده که جای تقدیر و تجلیل دارد.
معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار در پایان گفت: اداره کل بیمه سلامت توانسته چتر مطمئن بیمه درمانی را در استان گسترش دهد و با این گستردگی آرامش، امنیت و امید را به خانواده ها و مردم هدیه کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان ‌نیز ضمن تشکر از حضور معاون سیاسی، امنیتی ‌و اجتماعی استاندار در اداره کل بیمه سلامت، اظهار کرد: حضور مسئولان در جمع پرسنل بیمه سلامت موجب ایجاد انگیزه بیشتر و تقویت انرژی برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مراجعین می شود.
"‌محمد دریجانی" ضمن تشریح فعالیت های بیمه سلامت استان به ماموریت های جدید سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و افزود: طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به همراه نظام ارجاع و پزشک خانواده شهری در استان یزد در حال اجراست.
وی با بیان ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی در بیمه سلامت، ا‌دامه داد: با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی و حذف د‌فترچه کاغذی هزار میلیارد ریال از هزینه های دولت کاهش می یابد و دسترسی عادلانه به همراه گسترش سلامت محوری برای بیمه شدگان در دریافت خدمات درمانی بهتر ایجاد می شود.
دریجانی جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت استان را ۳۵۰ هزار نفر اعلام و گفت: ۴۰ هزار نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی در سراسر استان از خدمات نظام ارجاع و پزشک
خانواده بهرمند شده اند.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★


آدرس کوتاه :