« بازگشت

معاون برنامه ريزي استانداريزد:مصوبات كارگروه هاي استان در جلسه استاني هيات دولت مطرح و نهايي مي شود

معاون برنامه ريزي استانداريزد:مصوبات كارگروه هاي استان در جلسه استاني هيات دولت مطرح و نهايي مي شود
معاون برنامه ريزي استاندار يزد گفت: طرح ها و برنامه هايي كه در نشست كارگروه هاي مختلف استان مطرح و تصويب مي شود به هيات دولت ارائه مي گردد تا پس از بررسي، در جلسه استاني هيات دولت در يزد مطرح و به تصويب نهايي برسد.
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمدرضا بابايي" در نشست كارگروه آب، كشاورزي و محيط زيست استان افزود:مسئولان استان در تلاش هستند تا زمينه را براي سفر دور دوم رياست جمهوري و هيات دولت در نيمه دوم مهرماه به استان يزد فراهم نمايند.
وي اظهار داشت: تاكنون حدود 70 طرح پيشنهادي از سوي اعضاي كارگروه آب، كشاورزي و محيط زيست استان مطرح و به تصويب اين كارگروه رسيده كه پس از ادغام طرحهاي مشابه، طرحهاي نهايي به هيات دولت ارائه مي شود.
معاون استاندار يزد، در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: مسئولان استان به طور مرتب پيگيري مصوبات نخستين سفر رياست جمهوري و هيات دولت به يزد را در دستور كار خود دارند و تلاش هاي خادمان مردم، تاكنون نتايج مناسبي را براي استان در پي داشته است.
در اين نشست، اعضاي كارگروه آب، كشاورزي و محيط زيست استان در خصوص طرحهاي ارائه شده به كارگروه بحث و تبادل ظر كردند.