« بازگشت

معاون استاندار بر توجه ويژه مسوولان به مسائل و مشكلات بيماران خاص تاكيد كرد

معاون استاندار بر توجه ويژه مسوولان به مسائل و مشكلات بيماران خاص تاكيد كرد