« بازگشت

سخنگوي دولت :روابط عمومي ها انتقادات را به فرصتي براي قوت بخشي بيشتر به كار خود تبديل كنند


‌گفت : هر چند كه برخي‌ها بجاي تلاش براي تقويت بنيه روابط عمومي‌ها در جهت كمك به اجراي بهتر آنچه دولت از آنها خواسته ،‌راه انتقاد و گلايه از دست اندركاران زحمت كش روابط عمومي‌ها دولت را پيش گرفته اند ،‌اما روابط عمومي هاي دولتي بايد با تحمل و صبوري ، مشكلات گوناگون را پشت سر گذاشته و انتقادات را به فرصت تبديل كرده و از آنها براي قوت بخشي بيشتر به كار خود بهره برداري كنند .
رئيس شوراي اطلاع رساني دولت ،در جمع مديران كل روابط عمومي دستگاههاي اجرايي با اشاره به اينكه در عصر حاضر با گسترش ارتباطات ، روابط‌عمومي‌ها به عنوان متولي مديريت افكار عمومي ،‌اهميت و جايگاه مهم خود در سازمانها را به رخ كشيده و تحميل مي‌كنند ، افزود: نبايد تصور كرد انتقاداتي كه به روابط عمومي دستگاههاي اجرايي مي شود بدليل غفلت يا كم كاري است بلكه اين انتقادات ناشي اهميت كار روابط عمومي‌ها و انتظارات و مطالباتي است كه با توجه به گستردگي خدمات دولت ايجاد شده است .
دكتر الهام تصريح كرد : اينكه تنها به مطالبات از روابط عمومي ها دامن زده شود ولي براي حل مشكلات آنها از جمله مشكلات ساختاري ، كمبود نيروي انساني و بودجه و امكانات توجه نشده و براي رفع آنها اقدامي نشود ، نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه به ريزش در انگيزه‌ها منجر خواهد شد .
سخنگوي دولت با ابراز تاسف از تقليل جايگاه روابط عمومي در برخي دستگاه‌ها از جمله استانداري هاي سراسر كشور گفت : هر چند كه ذات كار روابط عمومي ها طوري است كه در عمل خودش جايگاه خودش را تعيين مي كند ، اما به دليل پيچيدگي و ظرافت كار روابط عمومي ها در تعامل با افكار عمومي و رسانه‌ها، ‌مسئولان دستگاهها بايد در پي تقويت جايگاه و تامين الزامات كارآيي بهتر روابط عمومي ها باشند.
سخنگوي دولت درادامه با بيان اينكه انعكاس عملكرد و  كارنامه سه ساله فعاليت هاي دولت چنانچه به صورت كتاب و جدول آماري و مقايسه‌اي ارائه شود فقط براي خواص‌ قابل استفاده هستند، اظهار داشت:  روابط عمومي ها بايد عملكرد دولت را براي عموم مردم به شكل روان و قابل فهم تبيين كنند.
دكتر الهام در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح كرد: از جمله مواردي كه دولت نهم بر آن تأكيد دارد، پاسخ به شبهات و سوالاتي است كه با موضوعيت انتقاد از عملكرد دولت بعضاً در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر مي‌شود كه البته در بسياري از موارد بر اساس اطلاعات غلط يا پردازش نادرست و جهت‌گيري‌هاي خاص تنظيم ‌شده است.
سخنگوي دولت در ادامه با تأكيد بر لزوم گسترش فرهنگ پاسخگويي و تدارك پاسخ فعال به شبهات و انتقادات اظهار داشت: براي اين كار دستگاههاي اجرايي و مسئولا در هر حوزه بهترين محل براي پاسخگويي به اين شبهات هستند كه بايد بيش از پيش و در راستاي پاسخگويي و شفاف‌سازي در اين بخش فعاليت شود.
 در ابتداي اين نشست احسان جهانديده، معاون سخنگو و دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت به تبيين رئوس برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي ارتقاي هماهنگي دستگاههاي اجرايي در برگزاري برنامه‌هاي ويژه هفته دولت پرداخت.