« بازگشت

ديدار استاندار يزد از اداره كل امور مالياتي استان يزد

ديدار استاندار يزد از اداره كل امور مالياتي استان يزد
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا  فلاح زاده در اين ديدار ضمن بازديد از بخش هاي مختلف اين سازمان، با پرسنل اين نهاد ديدار كرد و از نزديك در جريان نيازها و مشكلات اين اداره كل قرار گرفت.
استاندار يزد در اين ديدار با تقدير از تلاش صادقانه و خالصانه دست اندر كاران امر ماليات بر اجراي قانون مالياتي و توسعه بخش الكترونيكي به منظور تسريع در انجام امور مالياتي تاكيد كرد.