« بازگشت

توسط استاندار يزد صورت گرفت؛انتصاب اعضاي كميته علمي همايش آسيب هاي اجتماعي

توسط استاندار يزد صورت گرفت؛انتصاب اعضاي كميته علمي همايش آسيب هاي اجتماعي
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمد رضا فلاح زاده در اين ابلاغ ها آورده است: با توجه به پيشنهاد شوراي سياستگذاري همايش آسيب هاي اجتماعي استان يزد به موجب اين ابلاغ جنابعالي را به عنوان عضو كميته علمي اين همايش منصوب مي نمايم. انتظار دارد در سالي كه با تدبير مقام معظم رهبري به نام نوآوري و شكوفايي مزين گشته، برگزاري همايش مذكور بتواند به آگاه سازي جامعه نسبت به آسيب هاي اجتماعي و اتخاذ راهكارهاي بديع و اجرايي در جهت كنترل و كاهش اين آسيب ها منجر شود.