« بازگشت

تاكيد استاندار يزد بر تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت باقيمانده تا 31 تيرماه

تاكيد استاندار يزد بر تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت باقيمانده تا 31 تيرماه
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح¬زاده تاكيد كرد: نظام مالياتي در دين مبين و روشنگر اسلام از جايگاهي خاصي برخوردار است. اهميت پرداخت ماليات در نظام اسلامي تا آنجايي است كه مولاي متقيان حضرت امام علي(ع) يكي از مهم ترين عوامل آسايش و راحتي مردم را پرداخت ماليات توسط ماليات دهندگان عنوان كرده اند.
دستيابي به يكي از برجسته‌ترين اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران يعني عدالت اجتماعي تا حدود زيادي در گرو استقرار صحيح نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور است و تاكيد رياست محترم جمهوري در راستاي رابطه ماليات و عدالت محوري مويد اين مدعي است.
اگر بینش و اعتقاد کافی به نظام مالیاتی وجود داشته باشد و مردم داوطلبانه در پرداخت مالیات پيش قدم شوند، نظام مالیاتی کشور از بسیاری از مشکلات دامن‏گیر رهایی می‏یابد. لذا از آنجا كه مطابق با قانون مالياتهاي مستقيم، شرط برخورداري از معافيت پايه و بخشودگي جرايم، تسليم اظهارنامه مالياتي حداكثر تا پايان تيرماه مي باشد انتظار مي رود كليه كسبه شريف و مالكان وسائط نقليه عمومي سطح استان، همچون گذشته، در فرصت محدود باقيمانده نسبت به تحويل اظهارنامه مالياتي خود اقدام كنند تا امكان برخورداري از تسهيلات مربوطه، براي آنها فراهم آيد.