« بازگشت

تاكيد استاندار بر توجه به مناطق محروم درتهيه مصوبات سفر دوم

تاكيد استاندار بر توجه به مناطق محروم درتهيه مصوبات سفر دوم
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در جلسه تهيه مصوبات سفر دوم اعضاي هيات دولت به استان گرفت:‌شهرگرايي،‌منطقه‌گرايي  و روستاگرايي بايد در تهيه مصوبات سفر دوم مدنظر قرار گيرد.
وي با اشاره به نگاه ويژه دولت نهم به منطقه محروم اظهار داشت: دولت نگاهي خاص و ويژه به مناطق محروم دارد لذا بايد اين مناطق در هنگام تهيه مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان مورد توجه خاص قرار گيرند.
استاندار يزد در پايان خواستار نگرش عدالت محوري به همه مناطق استان در تهيه اين مصوبات شد.