« بازگشت

برگزاري نشست كارگروه صنعت و معدن استان يزد؛معاون استاندار: اجراي طرح ملي آمايش صنعتي، رشد چشمگير سرمايه گذاري را به دنبال دارد

برگزاري نشست كارگروه صنعت و معدن استان يزد؛معاون استاندار: اجراي طرح ملي آمايش صنعتي، رشد چشمگير سرمايه گذاري را به دنبال دارد
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، معاون برنامه ريزي استاندار در اين نشست با اشاره به اختصاص 774 ميليارد تومان جهت اجراي طرح آمايش صنعتي و معدني در استان يزد گفت: با اجراي اين طرح كه از سالجاري به مدت سه سال طول خواهد كشيد، شاهد رشد چشمگير سرمايه گذاري و ارتقاي جايگاه توسعه يافتگي استان در كشور خواهيم بود.
"محمدرضا بابايي" افزود: استان يزد از نظر توسعه يافتگي صنعتي در حال حاضر با ارتقاء رتبه از جايگاه هفتم، به رتبه ششم كشور دست يافته و با توجه به فعاليتها و برنامه ريزيهاي مناسبي كه در بخش صنعت و معدن استان انجام گرفته، توانايي قرار گرفتن در رتبه هاي بالاتر را در پايان طرح آمايش صنعتي و معدني نيز داريم.
وي گفت: طرح آمايش صنعتي و معدني كشور با توجه به سند چشم اندازه 20 ساله مبني بر توسعه همه جانبه كشور و بويژه توسعه اقتصادي با تاكيد بر عدالت اجتماعي در دستور كار قرار گرفته است.
مديركل سازمان صنايع و معادن و دبير كارگروه صنعت و معدن استان يزد نيز در اين نشست، اهداف كيفي اجراي طرح آمايش صنعتي و معدني در كشور را دستيابي به جايگاه برتر در منطقه در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور، هدفمند نمودن سرمايه گذاري صنعتي و معدني بر محور جوازهاي تاسيس بر پايه بررسي هاي فني و اقتصادي و كاهش فاصله صنعتي بين استانهاي توسعه يافته و توسعه نيافته صنعتي عنوان كرد.
"محمدرضا پور فلاح"، افزايش ضريب بهره برداري و ارزش افزوده با تامين نقدينگي واحدها، رشد سريع ارزش افزوده از طريق تسريع در راه اندازي طرحهاي نيمه تمام، فراهم سازي زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي، زمينه سازي ورود هر چه بسيشتر متخصصين دانشگاهي به بخش سرمايه گذاريهاي با فناوري پيشرفته و توجه به اولويت تامين منابع جهت بازساي و نوسازي واحدهاي موجود را از ديگر اهداف طرح ملي آمايش صنعتي و معدني كشور عنوان كرد.