« بازگشت

برگزاري دوره آموزشي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها

برگزاري دوره آموزشي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها
دوره آموزشي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي استان يزد در ساختمان مديريت آموزش و پژوهش استانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در اين دوره آموزشي دو روزه، 85 نفر از معاونين و كارشناسان فني و اجرايي اين طرح از سراسر استان با نحوه اجراي طرح ياد شده و تكميل پرسشنامه هاي مربوطه آشنا شدند.
شايان ذكر است دوره هاي آموزشي ويژه ماموران آمارگيري نيز طي روزهاي پنجم و ششم مرداد ماه در مراكز شهرستانها برگزار خواهد شد.
بيش از 500 نفر به عنوان معاون فني، كارشناس اجرايي و مامور آمارگير در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي 224 هزار خانوار شهري و 52 هزار خانوار روستايي استان يزد كه از 12 مرداد تا دهم شهريور ماه سالجاري انجام خواهد شد همكاري مي كنند.