« بازگشت

بازديد استاندار يزد از حوزه سياسي استانداري

بازديد استاندار يزد از حوزه سياسي استانداري
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده با حضور در معاونت سياسي امنيتي استانداري با بازديد از بخش هاي مختلف اين حوزه ، به گفتگو با پرسنل پرداخت و از نزديك در جريان مشكلات و نيازهاي اين معاونت قرار گرفت.
شايان ذكر است، در اين بازديد، جمعي از مديران اين حوزه، نيز حضور داشتند.