« بازگشت

استاندار يزد در بازديد از اتاق بازرگاني خواستار شد:حضور فعالانه اتاق بازرگاني در طرح هاي صنعتي استان

استاندار يزد در بازديد از اتاق بازرگاني خواستار شد:حضور فعالانه اتاق بازرگاني در طرح هاي صنعتي استان
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در اين ديدار با بيان اين كه استان يزد از نظر صنعت، رتبه ششم كشور را به خود اختصاص داده است گفت: اين مسئله زماني اهميت مي يابد كه بدانيم بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي كه اكثرا بوميان استان هستند صورت پذيرفته است .
وي با اشاره به برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني ادامه داد: در حالي كه ميزان ذخيره آب هاي زيرزميني يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب مي باشد بيش از يك ميليارد و 500 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني برداشت مي كنيم كه اين اتفاق تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
وي با تاكيد بر اهميت آب در رشد و توسعه يزد، به طرح خط دوم آبرساني به استان اشاره و آن را پروژه اي زمان بر عنوان كرد و گفت: بايد به پشتوانه مصوبه هيات دولت در اين خصوص و به دنبال آن مصوب شدن آن در سفر پرخير و بركت مقام معظم رهبري(مدظله العالي)  اجرايي شدن اين پروژه مهم و حياتي را با جديت پيگيري كنيم.
استاندار يزد با تاكيد بر جايگاه مهم اتاق بازرگاني گفت: اتاق بازرگاني استان يزد بايد در تدوين چشم انداز صنعتي و معدني، سند اشتغال و استراتژي توسعه مناطق محروم فعالانه وارد عرصه شود و نقش خود را به خوبي ايفا نمايد.
فلاح زاده در پايان خواستار بهره مندي از ديدگاهها و نظرات سازنده اين اتاق در مباحثي چون نمايشگاه و پايانه صنعتي، كريدور و پارك علم و فنآوري و تدوين پيش نويس مصوبات سفر دوم اعضاي هيات دولت به استان شد.
شايان ذكر است در پايان اين ديدار، استاندار از بخش هاي مختلف اتاق بازرگاني يزد ديدن كرد.