« بازگشت

استاندار يزد خواستار برخورد قاطع با حفاري هاي غير مجاز شد

استاندار يزد خواستار برخورد قاطع با حفاري هاي غير مجاز شد
به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در جلسه قضات دادگستري استان كه در شركت آب منطقه اي برگزار شد با بيان اين كه استان يزد در يكي از خشك ترين منطقه كشور واقع شده است گفت: از آنجا كه استان از آب رودخانه اي محروم است لذا همه اتكا به آب هاي زيرزميني است كه اين مسئله مشكلاتي را به وجود آورده است.
وي برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني را يك فاجعه تاريخي عنوان كرد و ادامه داد: در حالي كه ميزان ذخيره آب هاي زيرزميني يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب مي باشد بيش از يك ميليارد و 500 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني برداشت مي كنيم كه اين اتفاق تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
استاندار يزد با بيان اين كه بيش از 90 درصد از آب استان در بخش كشاورزي مصرف مي شود اظهار داشت: بايد تلاش شود تا با تغيير سيستم آبياري سنتي به سيستم آبياري نوين در بخش كشاوري زمينه استفاده بهينه تر از آب را فراهم آورد . وي ادامه داد: اگر سيستم آبياري در بخش كشاورزي متحول و دگرگون شود سالانه با همين ميزان سطح زير كشت بيش از 60 ميليون مترمكعب آب ذخيره خواهد شد كه اين مسئله به خوبي ضرورت توجه به سيستم آبياري نوين را مبرهن مي سازد. فلاح زاده تحقق اين مهم را نيازمند فراهم نمودن زيرساخت ها و فرهنگ سازي در ميان كشاورزان دانست.
استاندار يزد در بخش ديگري از سخنانش، با بيان اين كه براي داشتن يزدي پايدار و ماندگار بايد از حفاري هاي غيرمجاز جلوگيري به عمل آيد گفت: مديريت ارشد استان، نيروي انتظامي، شركت آب منطقه اي و قضات دادگستري بايد با همين نگاه و يكپارچگي كامل در مقابل حفاري هاي غيرمجاز ايستادگي كنند و با آگاهي كامل از  وضعيت آب در استان، نسبت به حفاري غير مجاز، اضافه برداشت، صدور مجوز جديد و اضافه زيركاشت حساس باشند و با آن مقابله كنند.
استاندار يزد در پايان خواستار فرهنگ سازي مناسب در خصوص نحوه استفاده از آب در بخش كشاورزي شد.