مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد در نشست مشترك بخشداران استان خواستار توجه دهياران به هزينه هاي جاري، عمراني و مديريت منابع مالي شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست مشترك بخشداران استان با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري و مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، فرماندار اشكذر و بخشداران استان در سراي محبت شهرستان اشكذر برگزار شد.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري در اين نشست ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات، انتصابات بخشداران جديد را تبريك گفت و از زحمات بخشداران سابق تقدير و تشكر نمود.
«محمد يارمند» با اشاره به افزايش اعتبارات تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بيان كرد: اين افزايش اعتبارات نيازمند توجه به نحوه تعيين و تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي دهياري‌ها و تلاش مضاعف دهياران مي‌باشد و همچنين نظارت جدي‌تر بر نحوه هزينه‌كرد اعتبارات واگذار شده، از سوي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري را به همراه خواهد داشت.
وي ادامه داد: دهياران وظيفه دارند به منظور جلوگيري از راكد ماندن حساب دهياري‌ها و ارتقاي بهره‌وري و عملكرد دهياري، در كمترين زمان ممكن حداكثر تا پايان دوره بودجه دهياري، نسبت به هزينه‌كرد هدفمند اعتبارات و درآمدها در راستاي نيازمندي‌هاي عمراني و خدماتي روستاها اقدام نمايند.
يارمند خاطرنشان كرد: دهياري‌ها بايد با مديريت مصرف منابع در هزينه‌هاي جاري و عمراني و نيز توجه به نيازمندي‌هاي عمراني اقدامات مناسب‌تري نسبت به سابق انجام دهند تا مردم شريف روستا طعم خدمات دولت تدبير و اميد در روستاها را بچشند.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري با اشاره به اهميت موضوع اشتغال روستايي و تأثير آن بر توسعه و رشد اقتصادي، افزود: موضوع ترسيب كربن كه بصورت پايلوت در دو شهرستان به اجرا درآمده و تأثيرات قابل توجهي در زمينه توسعه و پايداري روستا بدنبال داشته است؛ در سال 97 در دستوركار دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري قرار دارد.
يارمند در پايان سخنان خود با بيان اينكه در سال گذشته به كمك تلاش هاي انجام شده در بخش‌ها، استان يزد رتبه اول آموزش دهياري‌ها را كسب نمود، گفت: در سال جاري نيز بيش از 16 دوره آموزشي شامل 14 دوره تخصصي و 2 دوره عمومي درنظر گرفته شده است.
 


آدرس کوتاه :