استاندار یزد در اولین نشست شورای حفاظت منابع آب استان تاکید کرد؛


« محمدعلی طالبی» با اشاره به بهره مندی از فضای حاضر برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و تخریب موانع در مسیر رودخانه ها مطرح کرد: برنامه تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب با محوریت فرمانداران در استان اجرایی شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه ۹۸، اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان در سال جاری با حضور «محمدعلی طالبی» استاندار یزد،« احمد ترحمی» معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی و «محسن صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد.
استاندار یزد در این جلسه گفت: با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی وزارت کشور، فعالیت های انجام شده در استان با موضوع سازگاری کم آبی در قالب گزارش های مناسب تنظیم و جهت ارزیابی کشوری ارائه شود.
« محمدعلی طالبی» افزود:نباید شرایط فعلی  برای ساماندهی حریم و مسیر رودخانه ها را از دست داد زیرا هم اکنون با توجه به همکاری و تعامل دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان، فضای بسیار خوبی برای اقدام در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و یا تخریب موانعی که در رودخانه ها ایجاد شده وجود دارد.
"طالبی" تاکید کرد:از سوی دیگر فضای عمومی جامعه نیز این موضوع را می پذیرد که اقداماتی در این راستا و در سطح شهرستان ها انجام شود.
وی ضمن تاکید بر هماهنگی حداکثری فرمانداران و شورای حفاظت منابع آب استان اظهار داشت:برنامه هایی از سوی  شرکت آب منطقه ای،دولت و نظام در راستای مدیریت مصرف ،کاهش مصرف آب کشاورزی و یا تعادل بخشی  به منابع آبی وجود دارد که این موضوع نیز از سوی فرمانداران قابل درک است اما برای اثرگذاری بیشتر و مدیریت موضوعات اجتماعی ، نحوه اجرای تصمیمات و سیاستها، با هماهنگی فرمانداران باشد.
عالی ترین مقام اجرایی استان بیان کرد: در ارتباط با موضوع کنتورهای هوشمند از سوی  جهاد کشاورزی، فرماندارن و شرکت آب منطقه ای شاخص هایی در نظر گرفته شود و در موضوعات حمایتی، چاه هایی که دارای کنتور هوشمند هستند مورد حمایت بیشتری قرار گیرند تا سایر کشاورزان نیز به این سمت ترغیب شوند.
استاندار یزد  در پایان صگفت: به نظر می رسد امکان مدیریت 20 درصد صرفه جویی از محل طرح تعادل بخشی در استان  برای ارائه به واحدهای صنعتی و پاسخ به سایر نیازهای شهرستان وجود دارد و این موضوع نیز می تواند به عنوان تشویق فرمانداران و ترغیب شهرستان برای حرکت به سمت تعادل بخشی باشد.


*عکاس:رضا زارع


summary-address :