معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در نشست شورای هماهنگی فناوری و نو‌آوری استان با بیان اینکه با اقدامات و تلاش های انجام شده در ٤ ماه پایانی سال گذشته روند بیکاری استان متوقف شده است، ‌گفت: راه نجات اشتغال استان توسعه مشاغل دانش بنیان، ‌فناورانه و استقرار صنایع های تک است.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، ‌عصر دوشنبه بیست و یکم خردادماه نشست شوراری هماهنگی فناوری و نوآوری استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و حضور اعضای این شورا در اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.
"‌علی زینی وند" ‌در این نشست بیان کرد: ‌دنیای امروز به شدت به سمت صنایع نرم افزاری و های تک درحال حرکت است و طبق گفته کارشناسان جهان ٨٠ درصد از مشاغل دو دهه آینده، ‌مشاغل امروز نیستند.
وی ادامه داد: ‌لازم است ما نیز در استان یزد هدف گذاری ها در حوزه اشتغال را تصحیح کنیم و مرکز تصمیم گیری ها در این حوزه نهادهای دانش بنیان مانند شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان باشد.
زینی وند خاطرنشان کرد: با اقدامات و تلاش های انجام شده در ٤ ماه پایانی سال گذشته روند بیکاری استان متوقف شده است، ‌گفت: راه نجات اشتغال استان توسعه مشاغل دانش بنیان، ‌فناورانه و استقرار صنایع های تک است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در پایان سخنان خود گفت: ‌باید برای ایجاد اشتغال در استان روی منابع دست یافتنی برنامه ریزی کنیم که یکی از این منابع انرژی خورشیدی است، اتفاقات خوبی در این حوزه در استان افتاده است و یزد می تواند پیشرو در بحث خدمات پژوهشی، ‌فنی و صنایع و خدمات وابسته به انرژی خورشیدی در کشور باشد.
 


summary-address :