مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خواستار شد:


مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری يزد نقش مردم و ارتقای سرمايه های اجتماعی را در ساماندهی موضوعات مختلف جامعه موثر دانست و بر تلاش برای ايجاد شبكه تاثيرگذار اجتماعی و نقش آفرينی مردم در مديريت بحران تاكيد كرد.

 

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه ٢٢ خردادماه جلسه مشترک كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد مديريت بحران و كميسيون ارتقا امنيت اجتماعي استان به ریاست "‌محمدعلی طالبی" معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در سالن شهید موحدين استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در این نشست بيان كرد: امروزه پيامدهاي محيط زيستي از جمله بحران آب شكل سياسي و اجتماعي به خود گرفته و در كشور ما نيز با توجه به حساسيت هاي به وجود آمده رسیدگی به آن امري مهم و نيازمند برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي مناسب است.
«فخرالسادات خامسي هامانه» افزود: جايگاه ارتباطات مردمي و نقش آن ها در مديريت بحران و مسائل اجتماعي اهميت زيادي داد و براي بهره مندي جامعه از اين ظرفيت اثرگذار تلاش در ايجاد شبكه تاثير گذار اجتماعي نتايج خوبي به همراه دارد كه در استان يزد با محوريت سازمان هاي مردم نهاد فعاليت ها به سوي  اين جريان سمت و سو داده مي شوند.
خامسي ادامه داد: برگزاري كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد مديريت بحران شروعي خوب براي تحقق اين امر محسوب مي شود و اميد است با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي بتوانيم موضوعات مختلفي را در قالب اين ظرفيت به اثرگذاري برسانيم.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداری گفت: تدوين برنامه هاي عملياتي و كاربردي كه ارتباطات مردمي و پيوند حاكميت و سازمان هاي مردم نهاد را روز به روز تقويت كند از اهداف مورد نظر اين كارگروه و متكي به نظرات تخصصي و كارشناسي مي باشد.
گفتني است در اين جلسه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازي شبكه هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد مديريت بحران استان، معرفي طرح «سفيران سبز» در خصوص بهره مندي از ظرفيت هاي روحانيت و نهادهاي مذهبي در كاهش بحران هاي زيست محيطي و هم انديشي با موضوع بررسي پيامدهاي اجتماعي كمبود منابع آب در استان نيز انجام شد.
 


summary-address :