در بازديد از سازمان هاي مردم نهاد مطرح شد:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد و گسترش فعاليت مردمي در موضوعاتي كه نياز جامعه امروز مي باشد را با هدف تقويت مشاركت هاي اجتماعي و كنترل آسيب ها ضروري و قابل توجه دانست.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با هدف بررسي فعاليت ها  و پيرامون نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد  در استان يزد از بنياد رفاه كودك و موسسه خيريه حمايت از كودكان سرطاني محمدرسول الله بازديد كرد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در این بازدید بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد توسط دستگاه های دولتی تاکید كرد و گفت:تحقق اين رويكرد از سیاست های قابل توجه دولت تدبیر و امید در زمینه جذب مشارکت های مردمی است.
« فخرالسادات خامسي» افزود: از سوي ديگر هم افزایی و تجميع  توانمندی های مختلف این سازمان ها به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به گروه های هدف نیز از دیگر مواردي است كه تحقق آن اثرگذاري سازمان هاي مردم نهاد در اجتماع را دو چندان مي سازد.
خامسي يادآور شد: با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان،مهارت آموزی به کودکان تحت پوشش  در  اين دو تشكل مورد توجه قرار گیرد تا کودکان به حوزه هایی که استعداد دارند هدایت شوند.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جريان اين بازديد خاطرنشان كرد:خوشبختانه سازمان هاي مردم نهاد روز به روز در قالب هاي تخصصي تر وارد شده و به فعاليت مي پردازند از اين رو براي همكاري و فعاليت در بخش هاي مختلف و با نگاه مردمي زمينه هاي خوبي فراهم شده است.
گفتني است بنیاد رفاه کودک در زمینه حمایت از کودکان با استعداد و بی بضاعت فعالیت میکند كه 130 کودک را تحت حمایت و پوشش خود دارد،موسسه محمد رسول الله نيز در زمینه کمک به کودکان مبتلا به سرطان براي تامین دارو و حل مشكلات معیشتی آنان مشغول به فعالیت است كه  حدود 700 کودک سرطانی تحت پوشش قرار داده  و نيمي از آن ها بومي مي باشند.شايان ذكر است هر دو موسسه ذكر شده با استفاده از ظرفیت های خیرین استان فعال هستند.
 


آدرس کوتاه :