استاندار یزد:


«محمدعلی طالبی» بر شکل گیری تیم تخصصی در استان یزد جهت انجام مذاکرات اقتصادی و اجرای پروژه های بزرگ تاکید و مطرح کرد: محورهای سرمایه گذاری بر اساس سند آمایش سرزمینی استان تنظیم شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه ۹۸،کمیته تسهیل گری سرمایه گذاری در استان به ریاست «محمدعلی طالبی» استاندار یزد و با حضور «محسن صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد،«سیدمسعود عظیمی» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  و اعضای این کمیته در سالن زنده یاد حمیدیا تشکیل جلسه داد.
استاندار یزد گفت:در ایجاد اشتغال و رونق سرمایه گذاری باید فراتر از ستادها،کمیته ها و شوراهایی که هم اکنون در استان فعال هستند،عمل کرد و در این راستا به ایجاد ساختاری هماهنگ مبتنی بر همکاری و تعامل مشترک همه دستگاه ها و نهادها نیاز است.
«محمدعلی طالبی» افزود:لازم است تا در حوزه سرمایه گذاری، وسیع تر از روابط رسمی و مسئولیت های اداری،  همفکری و به ارائه برنامه پرداخت زیرا هر چند در این خصوص اقداماتی صورت گرفته اما در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان، همچنان نقاط ضعفی وجود دارد.
"طالبی" تاکید کرد: عدم پیشرفت برخی پروژه ها در استان، بخشی به بروکراسی اداری موجود و بخشی دیگر به اختلاف نظر فی مابین برخی دستگاه های اجرایی استان باز می گردد که شایسته است با تقویت فعالیت های بین بخشی و برنامه ریزی مناسب،عزمی مشترک برای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری و اشتغال در استان شکل گیرد.
وی اظهار داشت:ضروریست از مرحله شعار و ایراد سخن پیرامون حوزه سرمایه گذاری عبور کرد و مسائل را به صورت جزئی و مبتنی بر هر کدام از پروژه ها پیگیری نمود و برای هر مورد، دستگاه اجرایی وکارشناس پیگیری از طرف استانداری  تعیین و گزارش ماهیانه اخذ شود تا تکلیف موضوعات تا حصول نتیجه مشخص گردد.
عالی ترین مقام اجرایی استان افزود:محورهای سرمایه گذاری بر اساس سند آمایش سرزمینی استان استوار شود و در کنار این موضوع مشوق هایی ویژه برای جذب سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد.
"طالبی" با اشاره به اهمیت شناسایی و به کارگیری روش های تامین مالی جهت تقویت سرمایه گذاری در استان  گفت:فرآیندهای اداری ،ظرفیت های بانک ها،بورس و سایر روش ها در این حوزه برای استان احصاء و از سوی دیگر واحدهای تملیک شده توسط بانک ها نیز تعین تکلیف شوند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد:رونق سرمایه گذاری در استان با محوریت فعال سازی هر چه بیشتر اتاق سرمایه گذاری در سازوکارهای متنوع دنبال  شود و ضروریست از موازی کاری و انجام فعالیت های متفرقه بدون در نظر گرفتن رویکردهای استان جلوگیری شود.
وی در پایان اظهار داشت:تیمی کارشناسی با توانمندی های شاخص در حوزه مذاکرات اقتصادی با شناسایی نخبگان و فعالان این حوزه تشکیل شود، تا بتوان برای جذب سرمایه و انجام پروژه های بزرگ در استان از توان تخصصی در این حوزه بهره مند شد.

*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :