شناسه : 97639089
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: يكي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه اي كه همكاري اجتماعي نباشد، روند زندگي مختل خواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، آيين برگزاري جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پيش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سيد محمد ميرمحمدي" در هنرستان فني شهيد چمران يزد برگزار شد.
استاندار يزد در اين مراسم، ضمن تقدير از دست اندركاران اين جشن، شيوه و نحوه همكاري براي كمك و مساعدت به ديگران را بسيار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاري ها و مساعدت ها همواره بايد به گونه اي باشد كه  در راستاي افزايش توانمنديهاي افراد قرار گيرد و اگر كمك يا مساعدتي به نحوي انجام شود كه ضعف و ناتواني را در افراد نهادينه كند و يا آنرا مداومت بخشد، اين مساعدت در واقع به زيان افراد تمام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامي اقشار و در همه زمينه ها، بايد جهت گيري مناسبي براي توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پيشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرايط شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان با بيان اين نكته كه " عدم كمك به افرادي كه نيازمند مساعدت هستند، از سوي آنانكه توان همراهي و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعي گناه است" تصريح كرد: توانمندان و كسانيكه برخورداري بيشتري از مباحث مالي و علمي دارند، بايد ضرورتها را دريابند و به تبع آن با آنانكه نياز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و اين مهم، نوعي انجام وظيفه در راستاي ايفاء مسئوليتهاي اجتماعي آنان است.
وي افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا بايد دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقير فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسيري طي شود كه به توانمندي فرد ختم گردد و او را متكي به خود سازد.
" ميرمحمدي" خاطر نشان كرد: همه آناني كه از توان و بضاعتي در جامعه برخوردار هستند، بايد اعمال مساعدت به ديگران را وظيفه خود بدانند و با اين نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكاني كه خداي متعال در اختيار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازي دبگر همنوعان خود مصروف مي دارند و اين حقي است كه ادا ميكنند.
استاندار يزد تاكيد كرد: هرگز نبايد كمك به ديگران موجب تحقير آنها شود بلكه بايد سبب افزايش اعتبار و آبروي افراد گردد و اين امر نشانگر اين امر است كه بايد راهكار مناسب و موثري براي كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وي تصريح كرد: يكي از ضرورتهاي زندگي اجتماعي، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه اي كه همكاري اجتماعي نباشد، روند زندگي مختل خواهد شد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه با بيان اين نكته كه " هر چه صورتهاي همكاري اجتماعي و ياري رساني به يكديگر در جامعه را تقويت كنيم، جامعه اي سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهيم داشت" افزود: همواره ريشه مشكلات اجتماعي در خودخواهي ها، يك جانبه نگري ها، انحصار طلبي ها و عدم همكاري و مساعدت به يكديگر است و اين يكي از آسيب هايي است كه همه جوامع را تهديد مي كند.
" ميرمحمدي" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همياري، همواره از مسير مهرباني و عاطفه و همدلي صورت ميگيرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همياري ها و همكاري هاي اجتماعي را شكل مي بخشد.
استاندار يزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در اين مراسم خاطر نشان نمود: بسيار زيبا و تاثير گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با يكديگر همكاري و همياري داشته باشند و در مسير زندگي و تحصيل به هم كمك كنند و خلاقيتها و توانمنديهاي آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور يابد و اين مهم قطعا با مساعدت معلمين و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدين ارجمند، دست يافتني خواهد بود.
ميرمحمدي در پايان با تجليل از خدمات ارزشمند كميته امداد امام خميني(ره)، اين نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خميني(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كميته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بي منت به افرادي كه نياز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا اين وظيفه را به درستي انجام دهد و تمامي دستگاه ها و نهادها نيز موظفند تا نهايت همكاري و مساعدت با اين نهاد مردمي را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترين خدمات را به ايشان ارائه نمايد.