شناسه : 95177448
استاندار يزد عنوان كرد :


استاندار يزد گفت : نامگذاري امسال با نام سال «اقتصاد مقاومتي- توليد و اشتغال» از سوي مقام معظم رهبري، اتفاقي نيست، بلكه براساس اطلاعات گسترده و جامعي است كه به نهاد رهبري واصل مي شود و پس از تجزيه و تحليل بسيار ، شعار سال انتخاب مي گردد تا كشور بر مفاهيم ارزنده اين شعار تمركز نمايد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سي و هشتمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، عصر چهارشنبه 18 مرداد ماه 96 در سالن حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه ، هدف از برگزاري چنين جلساتي را رفع مشكلات و موانع موجود بر سر راه توليد كنندگان و كارآفرينان دانست و با اشاره به ضوابط و مقررات موجود گفت : ممكن است برخي ضوابط در ابتداي امر دست و پاگير به نظر برسد، اما مي توان با تدبير و ارائه راهكارهاي مناسب، از كار توليدكنندگان گره گشايي كرد و بدانها مساعدت نمود.
ميرمحمدي سپس با اشاره به شعار سال خاطر نشان كرد: نامگذاري سال با نام سال، اقتصاد مقاومتي- توليد و اشتغال از سوي مقام معظم رهبري، اتفاقي نيست،‌ بلكه براساس اطلاعات گسترده ايست كه به نهاد رهبري واصل مي شود و پس از تجزيه و تحليل بسيار، شعار سال انتخاب مي شود تا كشور روي مفاهيم ارزنده اين شعار تمركز يابد.
 عالي ترين مقام اجرايي استان افزود: انتخاب اين مفاهيم به عنوان شعار سال به اين دليل است تا همه ارگانها و سازمانها با همكاري و همراهي يكديگر بكوشند تا به هر صورت زمينه رشد اشتغال و توليد را با رعايت همه ضوابط كمي و كيفي در كشور افزايش دهند.
وي تاكيد كرد: در شرايط كنوني همه بايد جهت تحقق مطلوب اهداف اين شعار، دست به دست هم بدهيم و اميدوارم به نقطه اي برسيم كه شاهد افزايش توليد و اشتغال باشيم تا به خواست خدا اقتصاد كشور روز به روز در برابر نوسانات و تكانه هاي اقتصادي منطقه و جهان مقاوم تر شود و اين معناي اصلي اقتصاد مقاومتي است.
 گفتني است در اين جلسه كه با حضور برخي از مديران عامل بانكهاي استان برگزار شد ، پرداخت تسهيلات به 70 پروژه توليدي زودبازده مورد بررسي و تصويب قرار گرفت .