شناسه : 86763272حضور استاندار یزد در برنامه زنده تلویزیونی رصد