مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری یزد:


مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری از تشکیل کمیته تخصصی کاهش موانع فعالیت کسب و کارهای مجازی در استان به منظور حمایت از کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می گیرند، در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محمدحسین زارع" مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری بیان کرد: در اجرای مصوبه هیئت وزیران شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور به استانها ابلاغ گردیده است و کمیته تخصصی استانی نیز به زودی متشکل از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه یا نمایندگان دستگاه های عضوی که فاقد واحد استانی هستند ‌به زودی تشکیل می شود.
وی ادامه داد: این کمیته تخصصی به منظور حمایت از کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت ها، ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت ها شکل می گیرد.
زارع از همه فعالان کسب و کارهای فضای مجازی خواست موانع و مشکلات کاری خود را به حوزه فناوری اطلاعات استانداری منعکس نمایند تا در دستورکار کمیته تخصصی قرار گیرد.
گفتنی است این شیوه‌نامه در ۱۳ ماده و دو تبصره به تصویب رسیده و به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، دستگاه های اجرایی و استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

★خبرنگار: مجید وفایی شاهی★
آدرس کوتاه :