شناسه : 96128519
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد :


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به لزوم پیوند پیشکسوتان دفاع مقدس و سازمان‌های مردم نهاد گفت: لازم است برای برگزاری بهتر هفته دفاع مقدس از کلیشه ها پرهیز و برنامه‌های مناسب نیاز جوانان طراحي گردد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد" مجيد جواديان زاده" صبح  شنبه 11شهريور ماه 96 در دومین جلسه کارگروه سازمان‌های مردم نهاد و پیشکسوتان بنیاد حفظ ارزش‌ها گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد بعنوان رسانه‌های اجتماعی می‌توانند بسیاری از میراث‌های به جا مانده از جنگ هشت ساله را به جوامع دیگر انتقال بدهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد دفاع مقدس را تجلی گاه دفاع از ارزش‌ها نامید و افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس جزو سرمایه های ملی و دینی ما هستند.
وی همچنین با اشاره به ایجاد گسست در میان نسل‌ها بعد از رخدادهای بزرگ در جوامع مختلف بصورت امری طبیعی، تاکید کرد: با برگزاری مناسب گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پرهیز از کلیشه‌ها برنامه های مطابق نیاز نسل جوان اجرا و در کم شدن فاصله نسل‌ها اقدام شود.
مجید جوادیان زاده بر لزوم همکاری بیشتر میان تشکل‌های مردم نهاد و پیشکشوتان تاکید کرد و گفت: لازم است میان این دو گروه شبکه سازی لازم صورت بگیرد تا با بسترسازی مناسب به بهترین شکل ممکن برنامه‌ها اجرا شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ایجاد موزه دفاع مقدس را کاری خوب و ارزشمند دانست و تصریح کرد: پیشنهاد می کنم با راه اندازی تورهای بازدید از موزه دفاع مقدس توسط گروه‌های مختلف از فضای موجود استفاده و از نظرات گروه های مختلف در جهت ادامه ساخت آن بهره گیری شود.