سرپرست استانداری یزد:


سرپرست استانداری یزد با بیان اینکه در نظام تعلیم و تربیت وظیفه داریم در کنار ارتقای علمی ‌به توسعه و ترویج ارزش‌های دینی و اقامه نماز جماعت نیز همت گماریم، ‌گفت‌: انجام فعالیت های جمعی در رشد شخصیت اجتماعی دانش آموزان تاثیرگذار است.‌

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، سرپرست استانداری یزد در دبیرستان دوره اول "شهید علی حاج حسنی" ضمن تقدیر از "‌سیدامیر هاشمی" مدیر این دبیرستان در خصوص‌تلاش های انجام شده در حوزه ترویج و اعتلای فرهنگ نماز، ‌بیان کرد:‌ نقش تربیتی که مدارس برعهده دارند بر هیچ کس پوشیده نیست به ویژه در سنین نوجوانی که شما عزیزان بسیار نیازمند آموزش های اعتقادی برای ارتقای شخصیت معنوی خودتان هستید.
"محمدعلی طالبی" ادامه داد: در بسیاری از اوقات در مدارس ممکن است ‌به علت توجه بیش از حد به مسائل درسی عملاً زمانی برای پرداختن مناسب به مسائل تربیتی فراهم نگردد اما در نظام تعلیم و تربیت وظیفه داریم در کنار ارتقای علمی به توسعه و ترویج ارزش‌های دینی و اقامه نماز جماعت نیز همت گماریم.
وی افزود:‌ بعضا محدودیت هایی در نظام تعلیم و تربیت برای اجتماعی شدن دانش آموزان وجود دارد و پرداختن به فعالیت های جمعی در رشد شخصیت اجتماعی دانش‌آموزان تاثیرگذار است و کمک زیادی در این رابطه می کند.
سرپرست استانداری یزد خاطرنشان کرد:‌ ما نمی توانیم این حرکت ها را صرفاً به معنی ترویج ارزش‌های دینی و اعتقادی یا صرفاً موضوع بزرگداشت فرهنگ نماز قلمداد کنیم هرچند که این مهم وجود دارد و بسیار ارزشمند است اما در کنار آن، آثار و برکات زیادی وجود دارد که مهمترین آن اجتماعی شدن شخصیت دانش آموزان است.
طالبی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: با استفاده از چنین تجربیات ارزشمندی و ظرفیت هایی که در فطرت پاک دانش آموزان و جامعه وجود دارد؛ بتوانیم ایمان و اعتقادات مذهبی دانش آموزان را افزایش دهیم و جامعه ایمن و سالم تری ‌را برای آینده خود و فرزندانمان تضمین نماییم.‌
گفتنی است در پایان این مراسم از "سیدامیر هاشمی" مدیر دبیرستان دوره اول "شهید علی حاج حسنی" یزد در خصوص ترویج و اعتلای فرهنگ نماز در استان با اهدای لوح تقدیر، ‌تجلیل شد.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
‌★‌عکس: ‌رضا زارع★


آدرس کوتاه :