استاندار يزد:


استاندار يزد شهيدان رجايي و باهنر را الگوي بارز فروتني و خدمت به مردم دانست و تاكيد كرد: وظيفه شناسي و اخلاق مداري محور اصلي تكريمِ ارباب رجوع قرار گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه ششم شهريورماه جشنواره استاني شهيد رجايي و آيين معرفي و تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان يزد با حضور استاندار يزد برگزار شد.
استاندار يزد با تبريك هفته دولت و عيد سعيد غدير گفت:عيد غدير خم علاوه بر مسلمانان و شيعيان متعلق به هر انسان آزاده اي است كه دغدغه استقرار بهترين روش براي اداره جامعه و تحقق انسانيت را در سر دارد.
«محمود زماني قمي» اظهار داشت:مرور حادثه هشتم شهريور مرور بسياري از رخدادهاي مهم و حيرت آور در كشور است و زماني كه جريان تروريست و منافق روبروي نهضت اسلامي ايستاد حوادث تلخي از جمله انفجار دفتر نخست وزير و شهادت رجايي و باهنر به وقع پيوست.
زماني قمي خاطرنشان كرد:مرور اين حوادث نشانگر اين امر است كه داعش تنها  به دهه 90  تعلق ندارد و در دهه 60 نيز حضور داشته و  افرادي كه حوادث انقلاب را شاهد بوده اند توان انطباق ويژگي هاي آن پديده فاسد با وقايع جهان امروز را دارند كه در اوج خشنونت و به اسم دين انسان ها را به خاك و خون كشيده و به  مقابله با جمهوري اسلامي و سيستمي استقرار يافته توسط مردم مي پرداختند.
وي افزود:لازم است با دقت ويژگي الگوهاي بارزي چون شهيدان رجايي و باهنر كه خود را تسليم اراده مردم و حق دانسته و با تمام وجود خدمت تمام عيار به جامعه را برگزيده اند مورد توجه قرار گيرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان بيان كرد: براي اداره كشور و خدمت  به مردم، مراجعه به مدل  رجايي و باهنر ضروريست و هر اندازه از اين مدل فاصله بگيريم از ريشه و اصالت هدف هاي نهضت انقلاب اسلامي فاصله گرفته ايم.
زماني قمي يادآور شد:رجايي و باهنر نمونه هايي بودنند كه دستگاه اداري پاك،خدمتگذار،سالم و بي منت را ارائه مي كردند و بر این مبنا انسان هاي مخلص و يا حتي گمنامي بوده و هستند كه با اقدامات بزرگ در عمر باعظمت انقلاب سهم عمده اي در تعالي و توسعه اين كشور ايفا كرده اند.
وي مطرح كرد:بايد با مرور حوادث انقلاب ميزان دور شدن خود را از هدف هاي متعالي نهضت شناسايي و اين فاصله ها را كم كنيم و ما نيز در منزلت و جايگاهي قرار بگيريم كه وظیفه شناسی و خدمت بدون منت به بندگان خدا را افتخار خود بدانيم.
استاندارد يزد در پايان گفت: هر فرد و شيوه فكري حتي  اگر براي مخالفت با ما مراجعه كند بايد مورد  تكريم قرار گيرد و وظيفه داريم با يادآوري رسالت و مسئوليتي  كه برعهده  ما گذاشته شده است  در كمال بردباري و اخلاق  براي حل مشكلات و دغدغه هاي پيش روي جامعه و مردم از هيچ كوششي فروگذار نكنيم.

خبرنگار:فاطمه شريفي

عكاس:حسن كرمي،رضا زارع

 

آدرس کوتاه :