استاندار یزد تاکید کرد:


استاندار یزد در جمع دانشجویان دانشگاه یزد و علوم پزشکی بر واگذاری امور به جوانان تاکید کرد و گفت: واگذاری امور به جوانان و بهره گیری از این قشر در مسئولیتهای کنونی، نوعی تدبیر است و باید محقق شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، "محمود زمانی قمی" عصر شنبه پنجم خردادماه در نشستی با موضوع بررسی عملکرد دولت در حوزه جوانان در پردیس علوم پزشکی دانشگاه یزد با بیان اینکه کشورمان در برخی بخش ها با کاستی هایی مواجه است اما باید واقع بین بود، بیان کرد: جامعه کنونی ایران نیازمند ترمیم ارتباط است.
استاندار یزد با تاکید بر لزوم استفاده از مشاوره ها و دیدگاه های جوانان در امور مختلف، ادامه داد: براساس نیاز و ضرورت، کمیته هایی در استان تشکیل می شود و مدیران کل دستگاه های مختلف به همراه نمایندگان جوانان در این کمیته ها به بحث و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات استان خواهند پرداخت.
زمانی قمی افزود: لازم است از نمایندگان همه سلیقه ها و گرایش ها در کمیته های یادشده استفاده شود.
استاندار یزد گفت: نباید ضعفها و بی تدبیری ها به فرد یا گروه خاصی نسبت داده شود، بلکه باید اشتباهات خود را بپذیریم و در صدد رفع آنها برآییم.
زمانی قمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی اعتراض هایی که در بخش های مختلف در کشور بوجود آمده است، ریشه هایی دارد که باید در مسیر منافع مردم و حفظ کیان نظام حل و فصل شود.
در این نشست نمایندگان برخی تشکل های دانشجویی و جوانان فعال سیاسی در یزد دیدگاه های خود درباره عملکرد دولت در حوزه جوانان را مطرح کردند و توجه و اعتماد بیش از پیش مسئولان به جوانان و واگذاری مسئولیتهای اجرایی در حوزه های مختلف به این قشر را خواستار شدند.
گفتنی است در پایان این مراسم استاندار یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیرکل حوزه استاندار روزه خود را با دانشجویان افطار نمودند.
 


آدرس کوتاه :