نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي:


نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي واگذاري پروژه هاي نيمه تمام عمراني دولت به بخش خصوصي را راهكاري موثر در مقابله با تحريم ها و بهبود شرايط اقتصادي كشور مطرح كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز چهارشنبه 21 آذرماه كارگروه ويژه ساماندهي طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور با حضور« سيد ابوالفضل موسوي » نائب رئيس كميسيون عمران و نماينده مردم شريف يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي،«محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد و نمايندگاني از وزارت خانه هاي نيرو،اقتصاد و دارايي،بهداشت،راه و شهرسازي، وزارت كشور  و سازمان برنامه و بودجه در سالن كوثر استانداري يزد برگزار شد.
رئيس كارگروه ويژه ساماندهي طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور گفت:در جايگاه نظارتي، مجلس براي ارزيابي اقدامات و عملكرد دستگاه هاي اجرايي در زمينه واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور به بخش خصوصي فعال شده  و ابعاد مختلف اين موضوع در حال بررسي است.
« سيد ابوالفضل موسوي» افزود:بر مبناي اقدامات انجام شده تا كنون تعداد پروژه ها در سطح كشور مشخص شده است و سامانه اي نيز براي بارگذاري اطلاعات اين پروژه ها جهت دسترسي عموم با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور در حال فعاليت و بروزرساني اطلاعات مي باشد.
موسوي بيان كرد:واگذاري پروژه هاي نيمه تمام دولت به بخش خصوصي در حوزه عمراني يكي از راهكارهاي موثر در مقابله با ترحيم ها و بهبود شرايط اقتصادي كشور است زيرا اين اقدام جريان يابي سرمايه گذاري،رونق فعاليت هاي اقتصادي و عمراني،آزاد شدن ظرفيت هاي كشور و ايجاد شغل را به همراه دارد.
وي اظهار داشت: اتاق بازرگاني با فعاليت در زمينه سازي براي واگذاري پروژه ها،متولي انتقال اين موضوعات به بخش خصوصي است و  از سوي ديگر نيز بورس اعلام آمادگي كرده است كه براي واگذاري تمام پروژه ها راهكاري براي ارائه در زمينه تامين منابع مالي وجود دارد.
نائب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: با توجه به محدوديت منابع دولت در پروژه هاي عمراني در بودجه سال 98 نيز بر رجوع به بخش خصوصي بسيار تاكيد شده و اين امر تكليف ملي محسوب مي شود.
موسوي افزود:واگذاري پروژه هاي نيمه تمام دولتي در حوزه عمراني نسبت به مشاركت ارجحيت بيشتري دارد و  بايد  مديران دولتي در سطح ملي و استاني براي تحقق اين مهم تلاش جدي به كار گيرند.


*يزد استاني سرمايه پذير و فناور محور


نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر رفع موانع و تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي گفت:لازم است بخش خصوصي و مردم در اركان اجرايي كشور حضور پررنگي داشته باشند و با نهادينه سازي اين موضوع در سراسر كشور بدنه دولت نيز به سمت معقول خود حركت مي كند.
وي يادآور شود:سازوكاري جدي نيز در تعريف پروژه هاي جديد لازم است در غير اين صورت در سال پيش رو نيز با اضافه شدن حجم پروژه هاي جديدي روبه رو مي شويم كه ساماندهي وضعيت فعلي را مشكل تر مي سازد.
نائب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پايان به ويژگي هاي سرمايه پذيري،فناور محور بودن و نخبه پروري در يزد اشاره و بيان كرد:ضروريست بورس،اتاق بازرگاني و ساير نهادهاي موثر در اين زمينه به شكل فعال تري در سطح استان ايفاي نقش كنند و براي  ايجاد مدل هاي مناسب سرمايه گذاري و رفع موانع قانوني در تسهيل شرايط دولت و بخش خصوصي به ميدان بيايند.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :