جشنواره استاني شهيد رجايي و آيين معرفي و تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان يزد در پنجمين روز از بزرگداشت هفته دولت صورت گرفت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه ششم شهريورماه جشنواره استاني شهيد رجايي و آيين معرفي و تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان يزد با حضور استاندار يزد،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و جمعي از مديران و مسئولان استاني در سالن شهید عباسپور برق منطقه ای یزد برگزار شد.
طبق نتايج اعلام شده و مبتني بر مولفه هاي مختلف در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي شرکت آب و فاضلاب ، اداره کل ثبت احوال ، مدیریت درمان اداره کل تأمین اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای یزد به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند.
سپس از شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب روستایی و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان دستگاه های برتر در شاخص های عمومی و اداره های کل امور اقتصادی و دارایی و تامین اجتماعی به عنوان دستگاه های برتر در شاخص های اختصاصی با اهدای تندیس و تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد.
همچنین اداره های کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، گمرک و شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق  به عنوان نهادهای برتر در شاخص های اختصاصی ویژه استانی و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، شهرک های صنعتی و اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی یزد نیز به عنوان دستگاه های شایسته تقدیر در بالاترین رشد امتیاز در مجموع شاخص ها نسبت به سال گذشته معرفي و مورد تجليل قرار گرفتند.
در جشنواره استاني شهيد رجايي از شهرداری یزد نیز به دلیل مشارکت داوطلبانه در فرآیند ارزیابی عملکرد  قدردانی شد و
این مراسم با اهداي لوح سپاس و تجليل  از تیم های کاری موثر دستگاه های اجرايي برگزیده در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی پايان يافت.
شايان ذكر است تندیس جشنواره استانی شهید رجایی استان یزد توسط زندانیان و با رويكرد توسعه فرهنگ کار واقتصاد مقاومتي طراحي و ساخته شده است و در اين جشنواره از 19  دستگاه اجرايي برگزيده در شاخص هاي عمومي و اختصاصي با اهداي لوح سپاس و تنديس تجليل شد.

خبرنگار:فاطمه شريفي

عكاس:حسن كرمي،رضا زارع

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز سه شنبه ششم شهريورماه جشنواره استاني شهيد رجايي و آيين معرفي و تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان يزد با حضور استاندار يزد،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و جمعي از مديران و مسئولان استاني در سالن شهید عباسپور برق منطقه ای یزد برگزار شد.
طبق نتايج اعلام شده و مبتني بر مولفه هاي مختلف در مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي شرکت آب و فاضلاب ، اداره کل ثبت احوال ، مدیریت درمان اداره کل تأمین اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای یزد به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند.
سپس از شرکت های توزیع برق و آب و فاضلاب روستایی و اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان دستگاه های برتر در شاخص های عمومی و اداره های کل امور اقتصادی و دارایی و تامین اجتماعی به عنوان دستگاه های برتر در شاخص های اختصاصی با اهدای تندیس و تقدیرنامه تجلیل به عمل آمد.
همچنین اداره های کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، گمرک و شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق  به عنوان نهادهای برتر در شاخص های اختصاصی ویژه استانی و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، شهرک های صنعتی و اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی یزد نیز به عنوان دستگاه های شایسته تقدیر در بالاترین رشد امتیاز در مجموع شاخص ها نسبت به سال گذشته معرفي و مورد تجليل قرار گرفتند.
در جشنواره استاني شهيد رجايي از شهرداری یزد نیز به دلیل مشارکت داوطلبانه در فرآیند ارزیابی عملکرد  قدردانی شد و
این مراسم با اهداي لوح سپاس و تجليل  از تیم های کاری موثر دستگاه های اجرايي برگزیده در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی پايان يافت.
شايان ذكر است تندیس جشنواره استانی شهید رجایی استان یزد توسط زندانیان و با رويكرد توسعه فرهنگ کار واقتصاد مقاومتي طراحي و ساخته شده است و در اين جشنواره از 19  دستگاه اجرايي برگزيده در شاخص هاي عمومي و اختصاصي با اهداي لوح سپاس و تنديس تجليل شد.
 

آدرس کوتاه :