مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد بر اهميت حفظ و نشر ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس از سوي بانوان تاكيد و نوآوري، جذابيت و توجه به سلايق جوانان را در نشر و پايداري هر چه بيشتر اين موضوع موثر دانست.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،نشست هم انديشي و برنامه ريزي كميته زنان و دفاع مقدس استان يزد پيرامون گراميداشت سوم خرداد و با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و اثرگذار در اين زمينه برگزار شد.
مديركل دفتر امور  بانوان و خانواده استانداري يزد در اين نشست بيان كرد:يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي گسترش ارزش هاي ديني و اجتماعي است و نشر آن بدون بهره گيري از روش هاي مناسب و جامعه پذير به خوبي ميسر نمي شود.
«رقيه كرمانيان» افزود:وقايع ارزشمند و ماندگاري چون سوم خرداد در تحكيم انقلاب اسلامي اثر گذارند و بايد با شيوه هاي نو و پرمحتوا ارزش هاي برآمده از اين اتفاقات را به نسل جوان منتقل و براي جامعه يادآوري كنيم.
كرمانيان اظهار داشت:امروز جامعه و فرزندان ما با تغيراتي روبرو شده اند و ما نيز بايد در مسير اين تغيير بهترين روش هاي انتقال مفاهيم را انتخاب وروش هاي خود را براي اثر گذاشتن هر چه بهتر بر نسل جديد  و رهايي از باورهاي غلط نزديك كنيم.
وي خاطرنشان كرد: مشاوران و نمايندگان بانوان در دستگاه هاي مختلف براي برگزاري مناسبت هاي ملي و مذهبي بايد در قالب هاي مشاركتي برنامه هاي جامعه زنان استان را براي گروه هاي مختلف سني و در مناطق متنوع شهري و روستايي دسته بندي و با به كار بستن توانمندي هاي مختلف زمينه هاي اجراي آن را فراهم سازند.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در پايان گفت:با توجه به پيشنهادات مطرح شده در اين جلسه گردهمايي خانوادگي،روايت و خاطره گويي، ديدار با خانواده شهدا،مسابقات كتابخواني،برنامه هاي فرهنگي و هنري از قبيل سرود،تئاتر خياباني و فعاليت هاي چند رسانه اي از برنامه هاي در نظر گرفته شده  براي گراميداشت شجاعت ها،ارزش ها و از جان گذشتگي هاي واقعه سوم خرداد مي باشد.
 


آدرس کوتاه :