مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد:


مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با اشاره به اتكاي رونق اقتصادي كشور بر حمايت از توليد داخلي گفت:نهادينه سازي شعار سال از كانون خانواده و با تاكيد بر نقش آفريني بانوان در جايگزيني كالاي ملي و نشر فرهنگ فاصله گرفتن از مصرف توليدات خارجي به عنوان يك ارزش پايه گذاري شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،نشست هم انديشي ارائه راهكارها و برنامه هاي پيشنهادي پيرامون تحقق شعار سال با رويكرد توسعه فرهنگ توليدات داخلي و حمايت از كالاهاي ايرانيدر كانون خانواده با حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد و مسئولان دستگاه هاي متولي اين حوزه در سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد اظهار داشت:مقام معظم رهبري در يك دهه اخير همواره شعار سال را بر پايه اقتصاد و ارتقاي معيشت مردم با تكيه بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي مطرح كرده اند و شعار امسال نيز حاوي اين پيام است كه مردم و مسئولان را متوجه اصل اساسي وابستگي رونق اقتصادي به حمايت از توليد داخلي سازد.
« رقيه كرمانيان » افزود:براي تحقق شعار سال در كنار برنامه ريزي هاي فرهنگي و اجتماعي به تحرك واداشتن چرخه توليد نيز جز هدفگذاري هاي ملي و استاني است تا علاوه بر عرضه كالاهاي با كيفيت و مورد نياز جامعه جذب سرمايه گذاري و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي نيز ميسر شود.
كرمانيان بيان كرد:با توجه به نقش بانوان در خانواده و تاثير بر خريد مايحتاج زندگي،معرفي محصولات با كيفيت ايراني و نشر فرهنگ حمايت از كالاي داخلي از كانون خانواده  نتيجه بخشي بالايي به همراه دارد و مي تواند اين نگاه از بانوان در ساير قسمت هاي جامعه نيز به عنوان الگوي عملي نشر يابد.
وي يادآور شد:بايد هر فردي به زبان مخاطب خودش فرهنگ مصرف كالاي ايراني با كيفيت را گسترش دهد به گونه اي كه خريد و استفاده از كالاهاي داخلي به عنوان حاصل دسترنج جوانان ايراني ارزش محسوب شود  و مادران و زنان مي توانند در اين ارزش سازي پيشرو شوند.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در پايان گفت:نظارت بر قيمت،كيفيت و توزيع كالا،تبليغات نو و مخاطب پسند،ايجاد تسهيلات ويژه براي خريد محصولات داخلي،خدمات پس از فروش و بسته بندي مناسب نيز مولفه هايي است كه اگر از سوي توليدكنندگان و مسئولان مورد توجه قرار بگيرد رغبت به مصرف محصولات ملي را افزايش مي دهد.
گفتني است در اين جلسه نمايندگان دستگاه هاي متولي حوزه اقتصاد و فرهنگ و نمايندگان بانوان فعال در دستگاه هاي اجرايي به بيان نظرات و برنامه هاي پيشنهادي خود پرداخته و اجراي برنامه هاي مشاركتي در موضوعات آموزشي،فرهنگي،هنري،جشنواره هاي معرفي محصول،تقويت مشاغل خانگي و حمايت از بانوان فعال در عرصه توليد با هدف نهادينه سازي فرهنگ مصرف كالاي داخلي با محوريت خانواده در دستور كار قرار گرفت.
 
آدرس کوتاه :