نشست مشترک دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان با مدیرکل گمرک برای بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان برگزار شد.

«احمد ترحمی» دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان در این نشست که در دفتر مدیرکل گمرک استان برگزار شد، با ابراز رضایت از عملکرد گمرک استان و حضور مؤثر این اداره کل در گشت های مشترک سطح عرضه، نظارت بیشتر بر امور صادرات استان و انسداد مجاری تخلّفات احتمالی را مورد تاکید قرار داد.
«حسن یاسری» مدیرکل گمرک استان نیز در ابتدای این نشست ضمن ارائۀ گزارشی از فعالیتهای گمرک استان در سال جاری، همکاری و تعامل برخی از نهادها و دستگاه‌های اجرائی را در رابطه با اجرای طرح توسعۀ گمرک استان خواستار شد.
بررسی و تبادل نظر دربارۀ آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مبارزه با قاچاق کالا وارز، تحلیل وضعیت ترانزیت استان، بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا وارز استان و نقش گمرک در مبادی ورودی و خروجی استان از مهم ترین مطالب مطرح شده در این نشست بود.
گفتنی است در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از تلاشها و همکاری های مدیرکل گمرک استان برای مبارزه با قاچاق کالا وارز در استان تقدیر شد.
 


آدرس کوتاه :